بنای تاریخی اسبی مزگت

نمایی از بنای تاریخی مسجد اسبی مزگت :با قدمت بیش از هزار ساله واقع دردهستان دنیاچال با فاصله 15 کیلومتر ی ازمرکز شهرستان رضوانشهر یکی از بناهایی است که عدم رسیدگی به آن این بنای تاریخی را به مخروبه بدل کرده است البته عکس زیر نمای قبل از باز سازی می باشد که برای بازسازیش تمام بنا به نوعی تخریب گردیده است !

 

 

 

/ 0 نظر / 77 بازدید