ثبت نام دیپلم کاردانش موسیقی

ثبت نام دیپلم کاردانش موسیقی درموسسه کرشمه برای ترم جدید سال  تحصیلی 1393 آغاز گردید.

ثبت نام با شرایط استثنایی وپرداخت شهریه به صورت اقساطی

برای ثبت نام به دفتر موسسه مراجعه نموده ویا بایکی از شماره های زیر تماس حاصل نمایید .

زمان ثبت نام  محدود می باشد.

09112823303-09116163303  :مدیریت موسسه 

01824620560: دفتر موسسه 

09118827382:مدیریت داخلی 

رضوانشهر-خیابان امام(ره)-خیابان شهیداعیادی -موسسه کرشمه 

/ 0 نظر / 35 بازدید