درآمدی برموسیقی تالش

بانک گردش های چرخست این که خلق      می نوازندش به تنبور وبه حلق

هنر موسیقی را می توان نوعی زبان دانست که به عنوان یکی از مظاهر مهم تمدن بشری درشناخت فرهنگ یک قوم نقش اساسی دارد .واژه های بیان شده درموسیقی هر سرزمین درمحدوده علمی ،فرهنگی ،هنری ،فلسفی واخلاقی ویژه آن جایگاه ومفهوم می یابد .

شناخت هنر موسیقی درقوم تالش نیز مستلزم درک علمی وعملی ازجنبه های گوناگون وآشنایی با فرهنگ وتمدن ودیگر مظاهر هنری آن است .

دردهه های اخیر انواع گوناگونی ازموسیقی تالشی رواج یافته که جای بسی تامل دارد وبخشی دیگر ازنغمه های دلنشین آن مهجور مانده است همین امر مارا برآن می دارد تااحساسی آگاهانه تر ودیدگاه تخصصی دربرخورد با موسیقی تالش به کار گیریم .

درتفکر درست موسیقایی ،موسیقی فقط برای لذت شنیدن نمی باشد بلکه وسیله ایی برای تفکر،اندیشیدن واحیاگر اخلاق عالی وانسانی وتقویت کننده عادات زیبای انسانی است.

 به عنوان مصداق: نی تالشی به  هر سبکی که نواخته شود ؛تالشلاج هوا،اسالمج هوا ،ماسالج هوا ،کله سراج هواو... بیانگر عواطف واحساسات نوازنده آن ودرکل بیانگر احساسات انسانی ومتعالی قوم تالش می باشد حال درهرکجای سرزمین تالش باشد ونوای نی همچون حرکت مواج بادهای موسمی درشالیزارهای تالش ویا فرازوفرود نغمه ی فاخته های آزاد  ویا لالایی مادران این سرزمین برسرگهواره های فرزندان تالش ،خود نوعی ابراز عواطفی است که درتاروپود این سرزمین  درجریان است .

براین منوال مسولیت هنرمندان متخصص درامرموسیقی صد چندان می شود تادر نگهبانی از میراث به جامانده از گذشتگان، کوشا بوده وازدستبرد وحذف برخی از نغمات گذشته بپرهیزند وازنوآوری های غیر متخصصانه جدا خودداری نمایند ودرپرورش شاگردان به سبک وسیاق سینه به سینه که نماد یادگیری فرهنگ شفاهی هرقوم می باشد کوشا باشند.

امید که نغمات باستانی مردمان این قوم  در سرای سرزمین جاودنه ی  ما ایران هم چنان پر صلابت شنیده باد .

 

                                                                              شفاعتی

مدیرعامل موسسه کرشمه

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
ملت بلاگ

با ياري حق تعالي و سپاس از تيم قدرتمند ملت بلاگ و به شکرانه سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملي و جهاد مديريتي توانستيم با افتخار سرويسي در خور شأن ملت ايران در جهت هر چه شکوفا شدن فرهنگ غني و بي بديل فارسي زبانان در سراسر دنيا بنا نهيم و به خود مي باليم که ميزبان ملت ايران در امر وبلاگ نويسي هستيم.