شرکت موسیقی کرشمه

شرکت تولید وتکثیر آثار صوتی وتصویری موسیقایی کرشمه به مدیریت وصاحب امتیازی : پرویز شفاعتی

  1. برای تکثیر وچاپ آثار موسیقایی خود
  2. برای ثبت وضبط آثار موسیقی 
  3. برای تصویر برداری از اثر موسیقی خود وچاپ آن درسراسر کشور 

برای اخذ مجوز چاپ اثر موسیقایی خود ،  به شرکت تولید آثار موسیقایی کرشمه مراجعه نمایید .

شماره تماس مدیریت شرکت :

       3303   282   0911     -   3303  616   0911     -  7382   882  0911

       دفتر شرکت:   44620560   013 / 0 نظر / 16 بازدید