تبریک

تبریک به مدیر عامل فرهیخته ی موسسه فرهنگی هنری کرشمه جهت دریافت دکترای مدیریت بابت پرژه ی تحقیقاتی سه ساله ی فرهنگ فولکلور و سنت های شفاهی شمال ایران از نیوزلند زیر نظر سازمان بین المللی یونسکو

شادباش به آقای شفاعتی

روابط عمومی موسسه کرشمه

/ 0 نظر / 23 بازدید