برگزاری کنسرت های موسیقی

 

برای برگزاری کنسرت های بزرگ موسیقی  :

پاپ ،کلاسیک ، سنتی ، نواحی ومقامی

 بامدیریت موسسه تماس حاصل نمایید.

مدیر عامل موسسه:

3303  282  0911 

3303  616  0911

7382  882  0911

                                            


/ 0 نظر / 10 بازدید