سخن مدیر عامل (درسوگ استاد شمامی -استاد نی تالشی ( اسالمج هوا ))

 

 عکس استاد شمامی -18آذر 1383

  ساعت 3/5 بعداز ظهر  روز چهارشنبه 18 آذر 1383از پره سر به راه افتادیم به همراه یکی از دوستان به سوی کوه های تالش ،کمی بالا رفتیم ،سفیدی برف همه ی اطراف را پوشانده بود ساعت 5 بود که به (ورگه دره) رسیدیم غروب نزدیک بود اما سپیدی برف هنوز هواراروشن نگه داشته  بود.

خانه کوچکی ازدور با سوسوی نور چراغ کوچکی نمایان بود، آری آن خانه کوچک استاد شمامی بود .

با صدای ما استاد دررا باز می کند ،مشته بهرام وهمسرش با لطافتی مثال زدنی وبا آغوشی بازمارا پذیرا می شوند می نشینیم وبعد از کمی دوربین فیلم برداری وعکاسی را آماده کرده واز استاد می خواهیم که درنی خود، نفس سحر آمیز خود رابدمد ودمید با چه شور واحساسی! تو گویی تمام تاریخ سرزمین تالش را درنی خود تفسیر می کند استاد درنی خود نوای ( الله الله) را می دمد  که یکی از ملودی های تاریخی نی تالشی می باشد ،بخاری هیزمی منزل کوچک استاد چنان گرمی  به اتاق داده که گویی وسط تابستان است غافل ازآنکه دربیرون قطرات آب شده برف زنگوله بسته اند .

ازاستاد تشکر می کنیم که وقت خود را به مادادواز ایشان قول می گیریم که درنخستین همایش پژوهشی موسیقی تالش صدای سحر آمیز نی اورا بشنویم .

تلخیصی از ویژه نامه کیجه پرده -ویژه نخستین همایش پژوهشی موسیقی تالش 14 بهمن 1383 -دانشکده فنی دانشگاه تهران -چوکا(سردبیر ویژه نامه:پرویز شفاعتی )

اما امروز درسوگ استاد شمامی نشسته ایم استاد موسیقی  نواحی تالش (نی)  امید است که صدای نی ایشان درتاریخ همیشگی شنیده بادا وبه امیدآرامش  ایشان درکنار دوست .

/ 0 نظر / 42 بازدید