تسلیت

بازگشت همه بسوی اوست 

 

 

 

موسسه فرهنگی هنری کرشمه درگذشت  مرتضی پاشایی  هنرمند موسیقی پاپ کشور را به جامعه ی موسیقی کشور وبه خانواده ی آن هنرمند تسلیت گفته وبرای بازماندگان آن هنرمند فقید صبر جمیل آرزو مند است .

مدیر عامل موسسه کرشمه 

پرویز شفاعتی 

/ 0 نظر / 13 بازدید