کتاب کوه سپید

کتاب کوه سپید به نویسندگی : پرویز شفاعتی منتشر گردید 

 کتاب فوق که رمانی عرفانی از سیر یک انسان به سوی هدفی متعالی می باشد را می توانید در تمام کتابفروشی ها ی سطح کشور واستان گیلان تهیه نمایید.

روابط عمومی موسسه کرشمه 

/ 0 نظر / 75 بازدید