آلبوم آوار شب

موسسه فرهنگی هنری کرشمه در ابتدای سال 1395 با انتشار آلبوم آوار شب با دست پر آغاز سال 1395 را جشن گرفت.

برای تهیه این آلبوم با شماره های زیر تماس حاصل نمایید:

09112823303 مدیر عامل موسسه کرشمه

09116163303 روابط عمومی موسسه

09118827382

01344626795 دفتر موسسه